• Ako spoločnosť s potrebnými oprávneniami a osvedčeniami Vám dodávateľským spôsobom pomôžeme splniť povinnosti, ktoré vyplývajú zamestnávateľom, živnostníkom,... v zmysle platných legislatívnych predpisov. Našim cieľom je odbremeniť Vás od neustáleho sledovania zmien v legislatívnych predpisoch, vypracovať Vám potrebnú dokumentáciu, vykonať všeobecné školenia pre všetkých pracovníkov, odbornú prípravu pre protipožiarne hliadky, upozorniť Vás na nedostatky , zabezpečiť komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi,......... Dodávateľským spôsobom zabezpečovanie týchto služieb formou zmluvných dohôd s využitím zakúpených mojich softvérových aplikácií prinesie pre Vašu spoločnosť, organizáciu, firmu,... úsporu času Vašich zamestnancov, zníži náklady, zabezpečí neustálu informovanosť zamestnancov, aktualizáciu dokumentácie v čo najvyššej kvalite.